Eerste consultatie

Bij het eerste bezoek zullen er een aantal stappen doorlopen worden, om zo uw algemene gezondheid te beoordelen. Ook zal er uitgebreid de tijd genomen worden om specifieker naar uw klacht te luisteren. De bedoeling is om de oorzaak van uw klacht te achterhalen en deze te verhelpen. Gelieve al uw beeldvorming (MRI’s, CT-scans, röntgenfoto’s … ) en andere hulpmiddelen zoals inlegzolen, mondplaatjes, brilglazen enz… mee te brengen. Zo kan een nauwkeurigere analyse worden gemaakt.

Het eerste bezoek bestaat uit 3 delen:

Anamnese

Een grondige vraagstelling is essentieel om zo belangrijke informatie te verschaffen voor de diagnose en de prognose van de behandeling. Er worden o.m. vragen gesteld over uw vroegere en huidige algemene gezondheid, uw familiegeschiedenis, werk en recreatieve activiteiten. Het is van belang alles te vermelden, ook eventuele gebeurtenissen zoals ongevallen of trauma’s, zelfs die lang geleden gebeurd zijn.

Indien er enige beeldvorming (MRI’s, CT-scans, röntgenfoto’s … ) gemaakt zijn, gelieve deze ook mee te brengen.

Anamnese
Houdingsanalyse

Houdingsanalyse

Door middel van verschillende testen zal uw houding geanalyseerd worden. De verzamelde gegevens over uw huidige lichaamshouding zullen ook helpen bij het bepalen van de beste behandelstrategie. 

Chiropractisch onderzoek

Vervolgens zal er meer gefocust worden op de wervelkolom, zenuw- en het bewegingsstelsel. Hiervoor kunnen specifieke testen gebruikt worden afhankelijk van de informatie uit de vorige twee stappen. Het kan gaan om:

  • Neurologische en orthopedische testen.
  • Kinesiologisch onderzoek
  • Bewegingsonderzoek
  • Functionele spiertesten
  • Palpatatie voor het opsporen van vertebrale blokkades

Na het doorlopen van deze drie stappen worden de relevante resultaten doorgenomen. Vervolgens bespreken we het aantal mogelijke behandelingen dat noodzakelijk is om uw huidige toestand te verbeteren.

Chiropractor onderzoekt

Hoe gaat een chiropractor te werk?

Wij doen snelle en zachte aanpassingen aan de wervelzuil en andere gewrichten om de natuurlijke beweging ervan te herstellen. Bij deze aanpassingen kunt u een plopgeluid horen dat volkomen onschuldig is : het is het vrijkomen van gas tussen de segmenten. Na de behandeling kan een zekere stijfheid optreden die te vergelijken is met spierspanningen. De intensiteit van deze spanningen variëren van persoon tot persoon. Bij het behandelen van kinderen en ouderen kan gekozen worden voor zachtere technieken waarbij vrijwel geen sprake is van neveneffecten.

Wordt Chiropractie terugbetaald?

Chiropractie wordt door de verschillende mutualiteiten terugbetaald. De vergoedingen verschillen per mutualiteit en verlopen per kalenderjaar. Een doorverwijzing van een arts geeft geen recht op meerdere terugbetalingen. Voor meer informatie kan u hier terecht.